Miljö & Säkerhet

Vi bryr oss

På Adelsö Miljöbuss AB arbetar vi hårt med både miljö- och säkerhetsfrågor. Som ett företag i transportsektorn är det en självklarhet för oss.

Vi vet att vi påverkar miljön och jobbar ständigt för att minska effekten vår verksamhet har på naturen. Därför arbetar vi medvetet med att köra sparsamt, undvika tomgångskörning och hålla bränsleeffektiva hastigheter.

Säkerhet är en minst lika viktig fråga. Samtliga chaufförer får kontinuerlig fortbildning i trafiksäker körning. Våra bussar arbetar enbart med däck av hög kvalitet, både sommar som vinter och de genomgår underhåll, kontroll och service med täta intervaller. Vi har givetvis alkolås och bälten samt hjärtstartare i samtliga bussar.

“För oss är miljön alltid i fokus. Våra bussar körs på fossilfritt bränsle.”